line wave

Knižnično-informačný systém

KOHA

KOHA je komunitou vyvíjaný a udržovaný open-source knižnično-informačný systém pre všetky typy knižníc na Slovensku.

KOHA Virtual je cloudová služba formou mesačného predplatného, ktorá zahŕňa prevádzku, správu a aplikačnú podporu knižnično-informačného systému KOHA pre našich klientov.

Prejsť na cenník služieb sipka
line

Výhody KOHA Virtual

Neplatíte žiadne licenčné poplatky, ani poplatky za zriadenie servera, alebo vyhradený diskový priestor. Služba nerozlišuje veľkosť knižnice, veľkosť fondov, ani počet čitateľov alebo výpožičiek.

vlastnosti
Vlastnosti

Paušály zahŕňajú základnú konfiguráciu KOHA, slovenský a anglický jazyk, prevádzku a technickú podporu vrátane nahlasovania požiadaviek cez Helpdesk.

rozhranie
Web rozhranie

Rozhranie KOHA je plne lokalizované do slovenčiny, podporuje dotykové displeje a je dostupné aj z mobilného internetu. Jeho obsluha je ľahká a intuitívna.

bezpecnost
Bezpečnosť

Prihlasovanie do systému a online katalógu je zabezpečené HTTPS protokolom. Naše servre sú zabezpečené proti kybernetickým útokom z prostredia internetu.

komunita
Komunita

Na rozvoji systému KOHA sa podieľajú nielen IT špecialisti, ale aj knižnice, nadšenci z oblasti knihovníctva a komerčné spoločnosti ako my.

line

Cenové programy

KOHA Virtual BASIC

39,00 €

/ mesačne

Paušál vo forme mesačného predplatného s viazanosťou na 6 mesiacov. Paušál BASIC je možné po skončení viazanosti zmeniť na paušál PREMIUM. V cene paušálu je zahrnutá aplikácia KOHA, jej prevádzka a technická podpora.

Aplikačná podpora, školenia a analyticko-konzultačné práce sú účtované naviac podľa aktuálne platného cenníka služieb*.

KOHA Virtual PREMIUM

*

Cena paušálu na mieru

Paušál vo forme mesačného predplatného s viazanosťou na 12 mesiacov. Paušál PREMIUM je možné po skončení viazanosti zmeniť na paušál BASIC. V cene paušálu je zahrnutá aplikácia KOHA, jej prevádzka, technická a aplikačná podpora.

Školenia a analyticko-konzultačné práce sú účtované naviac podľa aktuálne platného cenníka služieb*.

Konferencie a udalosti

line wave

line

Koha je komunitou vyvíjaný a udržovaný open-source knižnično-informačný systém.

Okrem štandardných modulov pre evidenciu, katalogizáciu, výpožičky, tvorbu rešerší, alebo medziknižničné výpožičky, obsahuje aj pokročilé administračné rozhranie pre tvorbu reportov, import a export bibliografických záznamov, autorít a predmetových hesiel, nastavenie knižničnej výpožičnej politiky, správu používateľov, číselníkov, notifikácií a tlačových zostáv. Obsahuje aj štandardné rozhrania pre výmenu metadát ako sú Z39.50 alebo OAI-PMH. Na rýchle a pokročilé vyhľadávanie používa ZebraDB index a všetky riadiace, technické a popisné metadáta, ale aj používateľské dáta ako sú transakcie a história výpožičiek sú uložené v relačnej MySQL databáze.

Systém je lokalizovaný do slovenského jazyka, na ktorého aktualizácii sa podieľa aj náš tím.

KOHA obchodná značka je majetkom spoločnosti Horowhenua Library Trust.

Naša spoločnosť nie je v žiadnom vzťahu, nereprezentuje ani nezastupuje spoločnosť Horowhenua Library Trust alebo oficiálnu Koha user community.

Official Website of Koha arrow